Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Jeg er i bette Øieblik kommet hjem fra en Kjøretour ad Strandveien, og medens Indtrykket af alt det Skjønne jeg saa, endnu rører sig uformørket i min Sjæl, trænger jeg til at udtale mig derover. Og til hvem skulde jeg henvende mig, uden til Eder, som jeg omfatter med al Følelsens Inderlighed og med hvem jeg ligesaa gjerne vilde dele min Glaede, som jeg ærligt deltager i den Sorg og Elendighed, der kun formildes og forædles, ved at betragtes som »Vor«.