Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Hvorledes aabenbarer da Kjærligheden sig? Paa mange og mangfoldige Maader; snart giver den sig tilkjende i en »stille og sagtmodig Aands uforkrænkelige Væsen,« snart vifer den sig som det besjælende Princip i Krigernes Rækker, hvad enten det er Aandens Helte ber ruste sig til Kampen »med Pen og Røst,« eller det er Soldaten, der sætter Livet til for at beskjærme sit Land mod Røverie og Vold. Den sidder som Husalf ved Arnestedet, den gaaer omkring som den milde Velgjørenhed, og lindrer de Fattiges Nød, den trøster de Sorgfulde, pleier de Syge, og taler Livets Ord til dem, som sidde i Dødens Mørke.