Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Ja paa mangfoldige Maader giver den sig tilkjende for os, men vil Du i eet Billede see dens fuldkomneste Aabenbarelse, da gaae til ham, der var Kjærlighedens Ypperstepræst her paa Jorden, og see ham Aanden, 37 da han græd over Jerusalem, og sngde: O, vidste Du, hvad der tjener til Din Fred!