Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Jeg har idag isinde at bede Eder om at forklare mig Betydningen af et Ord, der altid har staaet saa tæt tilsløret, og i saa ubestemte Omrids for mig, at det har været mig umuligt at forstaae hvad det er I egentlig ville betegne dermed, skjøndt jeg hverken har sparet Tid eller Eftertanke.