Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Hvis Eders tidt gjentagne: »Vi ere frie, - vi have al den Frihed vi behøve!« ikke blot er en udenad lært Floskel, I sige frem uden at forbinde nogen Idee derved - hvis I virkeligt sige det i Følelsen af at intet Hensyn, I ikke selv ansee for gyldigt, controllerer Eder, i den glade Anerkjendelse af at Friheden er i Eders egen Haand, og ikke hindres af noget ydre Baand, da vil det ikke være svært at vinde Eder for den Sag jeg plaiderer. Thi det er et Kjendetegn for den Frie, at han er frisindet; kun Slaven er despotisk.