Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Jeg lignede tidligere Eders Begreb om Kvindelighed ved et Slør, og jeg kom derved til at tænke paa hvor underligt det er at I betragte mig som den, der opfordrer Eder til at tage Sløret, og afsondre Eder fra Verden, Kiærligheden, Fornøielserne. Det har jeg aldrig haft til Hensigt, thi mit Begreb om Forsagelse, og om den Indflydelse det maatte have paa en Pige med Claras excentriske Characteer, er naturligviis ikke fremstillet som gyldigt for Andre. Da I ere, fra hende vidt forskjellige Personligheder, maae I dømme efter en ganske anden Maalestok, og handle efter ganske andre Principer. Det var netop en eiendommelig Characters eiendommelige Opfattelse af Forholdene, jeg vilde skildre; en subjectiv sand, (thi den var begrundet i hendes Natur) men i og for sig falsk Opfattelse. At jeg burde skrevet »eneberettiget« derunder, faldt mig aldrig ind.