Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Det er saa langtfra mig, at ville udelukke noget Menneske fra Livet og Glæden, at jeg snarere sørger over at I selv bidrage dertil, ved aldrig ganske at hengive Eder til noget! Man maae hengive sig til Livet, naar man vil leve; det nytter kun lidt, at komme hen og neie for Tilværelsen, eller, naar man vil drive det vidt, give Haanden til Hilsen - kaster Du Dig ikke i dens Arme

        

74 med Tillid og Hengivelse, vil den aldrig trykke sit Kys paa Dine Læber: