Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Om den samme tidtbemeldte Kvindelighed kan man rigtignok sige, at den »er her og der, og Straalemester tillige.« Ikke alene i store, men ogsaa i smaae Anliggender kommer den med sit NB; selv hvad Fornøielser angaaer, følger den med, og hindrer Eder i at hengive Eder ganske til dem. Ja, hvis det skal kaldes Fornøieise, at gaae paa Vesterbro, og see Løverne og St. Petersborg,

        

77 eller at gaae i Tivoli, kjøre i Skoven o. s. v. saa kan det jo nok skee i al Kvindelighed, men det, som skulde gjøre det morsomt, mangler kun som oftest; thi for ret af Hjertet at more sig, udfordres der at man giver sig Morskaben i Vold, at man griber Glæden i Flugten, og tilfredsstiller Ønsket i det Øieblik, det opstaaer; men det staaer sjeldent i vor Magt. Jeg vil give et Exempel derpaa, dersom I have Taalmodighed til at høre en Beskrivelse af Jfr. Sørensens Skovtour, saaledes som den i dette Øieblik fremstiller sig for min Phantasie: