Fibiger, Mathilde Uddrag fra Clara Raphael

Jeg er træt af at skrive, og Du har idetmindste Aarsag til at være træt af at læse. Derfor er det bedst for os begge, at jeg slutter.