Fibiger, Mathilde Uddrag fra Minona

»Hold inde med dine ugudelige Overdrivelser!« udbrød Viggo halvt spøgende, halvt utilfreds. »Naar alt kommer til alt, har jeg dog Ret i, at hun er meget aparte!«