Fibiger, Mathilde Uddrag fra Minona

Tag nu til Afsked min varmeste Hilsen til Helene, og Deres elskværdige Datter.