Falster, Christian Satirer, 1720-42

Indhold

Tekstbind Kommentarbind
Forord/Indledning 7 7
Almindelige bemærkninger - 61
Disse Tiders onde Optugtelse 9 69
Daarers alamodiske Leve-Regler 35 85
Dend Daarlige Udenlandske Rejse 59 99
Dend U-tidige Rang-Syge 81 114
Dend Uforsvarlige Recommendation 105 125
Verden som et Doll-Huus 133 137
Amicus certus in re incerta cernitur
(Bidrag til Holbergs verskonkurrence)
161 146
Den Latinske Skriver-Stue 179 151
Juvenals 14. satire 195 159