Falster, Christian Uddrag fra Satirer, 1720-42

Udgiveren gav sig først i lag med satirerne og omvurderede nogle spørgsmål om ægthed og kronologi i bidrag til Danske Studier 1080 og 1981, hvorved fire af satirerne blev underkendt (se II 26). Under det videre arbejde kom han også ind på Falsters øvrige danske digte og nåede til det resultat, at disse ikke fortjener fuldstændig publicering, og at en udgave af satirerne sammen med et udvalg af de øvrige tekster forekommer utilfredsstillende. Selskabets tilsynsførende og bestyrelse accepterede denne stillingtagen og afrunder altså med denne bog sine planer vedr. Chr. Falster. Hans få salmer, trykt til biskop Laurids Thura's bisættelse i 1731, har dr. Schiøttz-Christensen publiceret i Hymnologiske Meddelelser 1081.