Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

f) Satyr. p. m. 314. - Om Petronius Arbiter og hans Satyrikon se 1. del, IV. discurs, note n.