Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

n) Om disse se 1. del, note l til V. discurs, note a til VIL discurs, note d til V. discurs, note g til I. discurs og note f til II. discurs.