Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

a) Ifølge de latinske randgloser sigtes der til magister Henrik Pontoppidan, feltpræst i Brabant 1704, sognepræst til Michaëlis kirke i Fredericia 1708, provst 1718, død 1760. - prædicabit er naturligvis trykfejl for prædicabat; fejlen er rettet i Falsters eget exemplar af bogen.