Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

n) Zalevkos og Charondas var sicilianske lovgivere i midten af 7. årh. f. Chr. Bias, Thales og Chilon hørte alle til de »7 vise«. - Filosofen Demetrios Phalereus styrede i ti år (318-07 f. Chr.) Athen som statholder; han tilhørte den peripatetiske skole. Filosofen Karneacles af det nyere Akademi (214-129 f. Chr.) spillede en vis rolle som politiker og gik bl. a. som gesandt til Rom, sammen med peripatetikeren Kritolaos.