Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

i) In V. Prohibere. (*dolgoeO* ved ordet; forhindre). - Om grammatikeren Festus og hans ordbog se 1. del, XXXII. discurs, note n. - Med Cato menes der naturligvis den ældre Cato (d, 149 f. Chr.).