Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

f) Plin. H. N. Lib. X c. 29 & Solin. c. 1. - 275 Om Plinius' Historia naturalis se 1. del, VIII. discurs, note j. - Solinus var en romersk geograf i 3. årh. e. Chr.