Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

c) Cap. XV p. m. 358. - Johan Henrik Boëclerus (1611-72), professor i Strassburg, indkaldtes 1648 til Sverige af dronning Christina og blev senere rigshistoriograf her, men vendte dog atter tilbage til Tyskland.