Falster, Christian Uddrag fra Lærdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser

Oversætteren kunde have lyst til at slutte med Falsters egne ord i hans oversættelse af den første af Ovids klagesange, en smule tillæmpede for tilfældet: