Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

hvis hjærnetomme Skal til hule Blodkop trænger?j)