Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Alexander Magnusk), hvem jeg ledes til at tro sat i Verden af en uvis Fader, ej blot formedelst Grækernes forblommede Snak om hans Moders, Olympiadis, Omgængelse med en Slange, men ogsaa paa Grund af selve Philippi Mistanke, hvilken efter Justini Vidnesbyrd forskød sin Hustru som befunden i Horl).