Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Publius Scipio Africanus, hvis Indgang siges i ingen Maader at være forskellig fra Alexandri (thi ogsaa Scipionis Moder undfangede i Ægtemandens Fraværelse, liggende alenem), altsaa ved en Slange), og hvo gør sig desaarsag ej med god Grund Tanke om at han er avlet af fremmed Slægt? Thi at han ikke, lige saa lidt som Alexander, har kunnet avles af en Dæmon, er aabenbart deraf, at baade 47 al Forplantelse sker ud af en vis Materie, og at alt, som avler, avler sin egen Lige, hvilket staar fast i de naturlige Videnskaber.