Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Themistodes, der af Plutarcho i Begyndelsen af hans Levned siges at være uægtepaa mødrene Sideo), og som gik sammen med de uægte Børn til Kynosarges, en Skole udenfor Atheniensernes Mure, som var indviet til Hercules, uægte Søn af dødelig Moder, etc.