Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Drusus Germanicus, hvem man mistænkte for at være avlet af hans Stiffader i Ægteskabsbruds Omgængelse, hvilke Ord ere Suetonii i hans Claudii Levnedp).