Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Til sidst bød jeg Manden overveje, om ikke Ancus Marcius, Romernes Konge, bør henføres til dette Folkefærd, om hvilken Seneca sigerr): Anci Fader findes ikke (hvad nogle ej uden Grund udlægge : omtalt af Skribentere); fremdeles Fabius Maximus, hvem nogle hos Plutarchum s) sige født af en Nymphe, andre af en indfød Kvinde, som havde haft Omgængelse med Hercule ved Floden Tiberim; endvidere Ludus Otho, Kejser Othonis Fader, som var Kejser Tiberio saa kær og ham saa lidt ulig i 48 Aasyn (det er Suetonii t) Ord), at de fleste troede ham avlet af ham; samt Lucullus, hvis Moder Cæcilia af Plutarcho udraabes som berygtet for sit skammelige Levneds Skyldu).