Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

1. Iblandt den algode og almægtige treenige GUDs utallige Velgerninger sætter jeg den forrest, at det er faldet i min Lod at skabes i en Christen Moders Liv og oplæres af de helligste Mestre: Moses, Propheterne og Apostlene, til et i Sandhed velsignet Liv.