Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

3. At mundhugges om Religion gør jeg mig næsten en Samvittighed af. Om Noæ Ark og dens 57 Art forsker jeg ikke; jeg har nok i med gudfrygtigt Sind at betragte og se op til de guddommelige Undere og sammen med den visere og bedre menige Mand roligt omfatte den fra Himlen nedskikkede Sandhed, uanfægtet, uforstyrret og uforskrækket, medens jeg overlader Ordstrid og Efterforskningers ørkesløse Subtilighed til de hellige Kamphaner.