Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

7. Ingen tør dømme anderledes om mig, fordi jeg finder Fornøjelse ved verdslige Skrifter. Thi, som der staar i den kirkelige Lovsamling, vi læse adskilligt, for at det ej skal blive forbigaaet; vi læse det for ej at være uvidende derom; vi læse ej for at fastholde, men for at forkaste q).