Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

8. Om de saakaldte Kætteres mindre Vildfarelser indenfor Kirken kærer jeg mig ikke meget, men bekymrer mig alene om den christelige Religions Sandhed; og at den forsvares og bekræftes af christne Theologer mod dens Fjender, fornemmelig Jøder, holder jeg for at være et sandt og forunderligt Mesterstykke, som det vel er Umagen værd at øve.