Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

9. Den algode og almægtige treenige GUD er mig overalt en FADERr) som har skabt alle til at have Del i Arven, som alvorlig mener os det vel. som frivillig ynkes over sine Børn, naar de ej af fri Vilje fare vild, og som ej gør nogen arveløs til sine Gaver uden den genstridige og uforskammede.