Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Om hundred Tungers Raab og Røst af Malm jeg ejed,
jeg kunde dig dog ej enhver Misgerning male,
ej Navn paa hver en Straf dig melde i min Taler).