Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

- - Ved Verdens Skabelse
har ikkun Aandedræt dens Stifter givei Dyret,
men Mennesket med Aand tillige har udstyret - -