Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

samt Favorini Vidnesbyrd hos Gellium x): - Saa fjærnt som for hundrede Secler siden eller rettere ved Himlens og Verdens første Begyndelse; de Ord ikke 68 at forglemme som findes hos Ciceronem og andrey). Omsider, da jeg kendelig fornam, at Manden var forvirret af Blusel og optog mine Ord med halvt fortørnet Sind, gav jeg Talen en anden Vending, og gik saa siden velforvaret bort.