Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Omstyrtet Hus og Hjem paa Ejermands Begæring
har Guder tit af Gunst. Man ønsker til Foræring
hvad skade vil en selv, om Krigsmand eller Borger. -