Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Det første Ønske, som i alle Templer høres,
er Rigdoms snare Vækst, at ej til Torvs der føres
et større Pengeskrin end vort. - -