Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Drenge, Ynglinge, unge og gamle Mænd af Fædrelandets Adel!