Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Le, Romerfolk, til Fods, til Hest, ja skoggerle! af)