Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Og dette har ofte for de onde Regenter været en Hovedgrund til at forfølge Retfærdighedenl). Thi naar nogle af vore, som vare Tjenere, stode hos deres ofrende Herrer, bærende Tegnet paa deres Pande, dreve de disses Guder paa Flugt, paa det at de ej kunde afskildre Fremtiden i Offerdyrenes Indvolde. Naar Spaaniændene forstode dette efter Tilskyndelse af de samme Djævle, for hvilke de skære Kødet sønder, klagede de over} at vanhellige Mennesker vare tilstede ved Gudstjenesten, og dreve deres Fyrster til Raseri, saa at de bestormede Guds Hus. Desuagtet kunne de blinde Mennesker ej af dette forstaa, hverken at denne er den sande Religion, i hvilken der ligger saa stor Kraft til at sejre, eller at hin er falsky som ej kan holde Stand eller binde an med den. Men de sige, at dette gøre Guderne ikke af Frygt, men af Had. - - «