Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Det var Atheners Lov at gøre Gæster vel,
og gæstevenlige man kaldte dem med Skel.