Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

En alderstegen og grim, men formuende Enkea) havde indgaaet Ægteskab med den skønne Alexisb), som hellere vilde have en Medgift med en Hustru paa Købet end omvendt. Om denne Brudgom havde en satirisk Poëtc) digtet denne Pasquil: