Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Af Stank din Næse plages svart
og ildelugtend' Aande;
om Lugtesansens ringe Art
du tsnker allehaande.