Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Tal ej om Smag! Din gamle Kvind
man smagesløs maa kalde;
men har hun nogen Smag, det Skind,
den er saa besk som Galde.