Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Om Følelsen jeg tier stil;
naar Ilden ej den livner,
alt Blod i Aaren størkne vil,
al Sans af Kulde stivner.