Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Men følger da Naturens Trang
og Sanserne gør glade,
og ønsker du dig svart engang
dig Børn at efterlade,