Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Spaamanden rigtigt kanpaa Spørgsmaal give Svar n).