Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Din Mødom er ej din, Forældrene tillige
i denne have Part,