Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

og udvirkede omsider, at den arme Datter lod sig lede til dette pinagtige Giftermaal Hvad sker?