Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Det rige Capua en saadan Jordbund pløjer,
og Nola, nær Vesuv - - -